Shi Nu

Notice: The information of the artwork is provided by AI, it might be wrong.

Artist: Lin Feng Mian
Artwork: Shi Nu
Description: Shi Nu Tu Shi Zhong Guo Gu Dai Hui Hua Zhong Chang Jian De Ti Cai Zhi Yi ,Yi Miao Hui Shi Nu De Sheng Huo , Rong Mao Wei Zhu Yao Nei Rong . Lin Feng Mian De Zhe Fu Shi Nu Tu ,Yi Xian Dai De Shou Fa Miao Hui Liao Shi Nu De Xing Xiang ,Ju You Xian Ming De Shi Dai Te Se . Shi Nu Men Shen Zhao Gu Zhuang ,Shou Chi Tuan Shan ,Zai Hua Cong Zhong Pian Pian Qi Wu . Zheng Fu Hua Se Cai Xian Yan ,Xian Tiao Liu Chang ,Chong Fen Ti Xian Liao Lin Feng Mian Du Te De Yi Zhu Feng Ge .
Url: https://www.anartworkaday.com/reference/master/Artist/林风眠/林风眠040MH080.avif

An Artwork a Day © Copyright 2024. All rights reserved.